TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

บริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด (Acushnet Footjoy (Thailand) Ltd.)

Acushnet-1

Acushnet-2

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ให้แก่ บุคลากรบริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด