TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

บริษัท เอ็กเซดี (ประเทศไทย) จำกัด

EXEDY (Thailand) Co., Ltd 01

EXEDY (Thailand) Co., Ltd 02

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กเซดี (ประเทศไทย) จำกัด {EXEDY (Thailand) Co., Ltd.}