TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

บริษัท เอเมค ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Amec-Foster-Wheeler--1

Amec-Foster-Wheeler--2

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ให้แก่ บุคลากรบริษัท เอเมค ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Amec Foster Wheeler (Thailand) Ltd.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร