TEL: 086-566-3656, 096-559-5944
enth

บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Foster Wheeler (Thailand) Ltd 03

Foster Wheeler (Thailand) Ltd 04

บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด ส่งมอบหุ่นสำหรับการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมของบริษัท (Automated External Defibrillator : AED Training Set) ให้แก่บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด {Foster Wheeler (Thailand) Ltd.}